Introduktion för nya ledare

ANDERSSON & BERGLUND

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Introduktionsutbildning för pedagogiska ledare

 

Att se till att det finns några på skolan, förskolan eller i förvaltningen /organisationen i stort som har en grundläggande skolledarutbildning är på flera sätt en mycket god idé. Vi erbjuder ett femdagarsprogram för alla inom skola och förskola som är nyfikna på ledarskap.

 

Utbildningens innehåll:

 

- Skolans uppdrag och styrning

- Föreställningar om ledarskap och lärande - pedagogiskt ledarskap

- Skolutveckling

- Skolledarskapets särskilda etik

- Grupputveckling

- Den lärande organisationen

- Kunskap och bedömning

- Mål- och resultatstyrning - systematiskt kvalitetsarbete

- Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

- Aktuella förändringar i den svenska skola och förskolan

 

 

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Kontakt: Claes Andersson Tel: 070 9411809 claes.andersson@hippocampus.nu / Lars Berglund Tel: 070 791 48 08 lars.berglund@me.com