SKA

ANDERSSON & BERGLUND

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

SKA - Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är navet i skolutvecklingen. Under ett hel- eller halvdagsseminarium (max 30 pers.) går vi igenom grunderna i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Ett skräddarsytt upplägg kan innebära att vi hjälper dig att bygga ett heltäckande kvalitetssystem från klassrum till förvaltningsnivå. Vi bistår också med råd och dåd beträffande metodiska delar som enkäter, självvärdering, klassrumsobservationer m m.

 

Kontakta oss för bokning eller mer information.

 

 

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Kontakt: Claes Andersson Tel: 070 9411809 claes.andersson@hippocampus.nu / Lars Berglund Tel: 070 791 48 08 lars.berglund@me.com