Kontakt

ANDERSSON & BERGLUND

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Lars Berglund Text och Kommunikation

Roslins väg 1, 217 55 Malmö

070 791 48 08

 

lars.berglund@me.com

@BerglundTK

textochkommunikation.blogspot.se

www.tertuliatravels.com

 

 

Claes Andersson

Hippocampus Skolutveckling AB

070 9411809

 

claes.andersson@hippocampus.nu

hippocampus.nu

facebook.com/hippocampusskolutveckling

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Kontakt: Claes Andersson Tel: 070 9411809 claes.andersson@hippocampus.nu / Lars Berglund Tel: 070 791 48 08 lars.berglund@me.com