Intespektion

ANDERSSON & BERGLUND

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Intespektion

Vi genomför heldagsbesök på din skola då vi intervjuar elever och lärare och besöker lektioner. Före besöket har vi läst in oss på er dokumentation. I slutet av besöksdagen sammanfattar vi våra tankar och iakttagelser.

Kontakta oss för bokning av ett besök eller mer information.

 

Jag kan verkligen rekommendera Andersson & Berglund, som med lång erfarenhet och bred kompetens, har förmågan att genomföra en Intespektion på ett framgångsrikt sätt. Claes och Lars har förmågor att ställa bra och riktade frågor, som ger möjlighet till reflektion och vidare diskussioner.

 

Rektor vid högstadieskola, okt 2014

 

Ett besök som detta kan verkligen bidra till skolutveckling, genom att vi fick chansen att ringa in två intressanta områden som rör just vår skola.

 

Rektor vid grundskola, sept 2014

 

Andersson & Berglund förmedlade en objektiv ögonblicksbild samt lyfte positiva och negativa utvecklingsområden.

 

Rektor vid grundskola, nov 2014

 

Klicka på följande länk om du vill se ett anonymiserat exempel på den rapport som följer på intespektionen: Exempelrapport

 

 

 

"Vi hjälper dig att utveckla skolan"

Kontakt: Claes Andersson Tel: 070 9411809 claes.andersson@hippocampus.nu / Lars Berglund Tel: 070 791 48 08 lars.berglund@me.com